حسابداری

[su_note note_color=”#0fcf00″ text_color=”#000000″ radius=”10″]در صورتیکه مایلید به صورت www.sigmaessays.com آنلاین پرداخت را انجام دهید ابتدا از منوی اصلی بالای سایت گزینه پرداخت آنلاین را انتخاب نمایید و فرم مخصوص سرویس و مبلغ انتخابی خود را همراه با توضیحات تکمیل و عملیات پرداخت را انجام دهید ، کارت های مورد قبول دروازۀ پرداخت بانک ملت شامل کارت هایی است که توسط بانک های عضو شتاب صادر شده اند .[/su_note]

برای پرداخت اینترنتی وجه سفارشتان، بایستی از رمز اینترنتی کارت استفاده شود. جهت دریافت رمز اینترنتی و پارامتر (CVV2) از طریق پایانه های خودپرداز به ترتیب زیر عمل کنید :
۱- کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادر کننده کارت قرار دهید.
۲- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
۳- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
۴- گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.
۵- رمز اینترنتی مورد نظر خود را حداقل در ۵ و حداکثر در ۸ رقم وارد نمایید و مجدداٌ طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
۶- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر ( CVV2 ) به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد.

( ممکن است کد CVV2 که یک عدد ۳ یا ۴ رقمی است پشت یا روی کارت چاپ شده باشد )


لطفاً مبلغ مورد نظر را به حساب یا کارت زیر واریز کنید و پس از واریز اطلاعات واریز را به شماره همراه ۰۹۱۲۱۶۹۸۲۹۳ برای ما ارسال کنید .

بانک ملت

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۹۴۹۱۱۰۰۷۴

شماره حساب : ۳۳۹۴۷۴۷۲۵

شماره شبا : IR50  ۰۱۲۰  ۰۲۰۰  ۰۰۰۰  ۰۳۳۹  ۴۷۴۷  ۲۵


بانک ملی

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۱۳۴۴۱۰۸۰

شماره حساب : ۰۱۰۴۷۱۸۲۶۸۰۰۴

شماره شبا : IR64 0170 0000 0010 4718 2680 04


بانک پاسارگاد

شماره کارت : ۵۰۲۲۲۹۱۰۱۱۱۹۲۴۷۱

شماره حساب : ۳۹۰۴۸۲۰۵۷۰۳۰۰۱

شماره شبا : IR230570390482000570300001


بانک پارسیان

شماره کارت : ۶۲۲۱۰۶۱۰۴۹۶۳۹۷۷۸

شماره حساب : ۸۰۰۱۷۴۷۳۵۲۵

شماره شبا : IR۲۹۰۵۴۰۲۰۳۳۸۰۰۰۱۷۴۷۳۵۲۰۰۵


بانک صادرات

شماره کارت : ۶۰۳۷۶۹۱۷۳۷۳۹۵۹۷۰

شماره حساب :۰۱۰۴۲۸۶۶۷۲۰۰۹

شماره شبا : IR85 0190 0000 0010 4286 6720 09


بانک کوثر

شماره کارت : ۵۰۵۸۰۱۱۲۰۰۳۷۰۰۱۹

شماره حساب : ۴۱۴۰۴۱۱۰۱۴۴۹.۴۹

شماره شبا : IR68 0730 0000 4140 4110 1449 49


بانک مسکن

شماره کارت : ۶۲۸۰۲۳۱۴۰۶۹۵essay-writing-service۴۱۲۲

شماره حساب : ۳۱۰۰۱۱۰۵۹۲۳۸

شماره شبا : IR790140040000310011059238


document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);